Preskocit navigáciu

Gratulácia a poďakovanie príslušníkom útvaru ČS PSR


Gratulácia a poďakovanie príslušníkom útvaru ČS PSR
V stredu 18. decembra veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Miroslav Ištván ráznym podaním hlásenia náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálporučíkovi Mariánovi Áčovi otvoril posledný nástup útvaru v tomto roku.
 
V úvode nástupu  náčelník VK PSR vyzdvihol prácu príslušníkov útvaru, ktorí plnili úlohy na vysokej profesionálnej úrovni nielen doma, ale aj v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu. 
 
Generálporučík Marián Áč vyzdvihol početné športové úspechy  jednotlivcov a kolektívov, ktoré boli dosiahnuté  nielen v rámci rezortu, ale i mimo neho. Vyjadril spokojnosť s aktívnym prístupom profesionálnych vojakov a vojačiek, ktorí sa aj tento rok zapojili do viacerých dobročinných aktivít (bezpríspevkové darcovstvo krvi, spolupráca s detskou onkológiou a Domovom sociálnych služieb profesora Karola Matulaya), a tým pomohli budovať dobré meno nielen Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ale aj svojmu domovskému útvaru.

Na záver svojho koncoročného príhovoru definoval náčelník VK PSR hlavné úlohy útvaru na rok 2014 (v zmysle zákona č. 321/2002 Z. z. pokračovať v plnení hlavných úloh ČS PSR, stabilizovať personál, zabezpečiť vysokú odbornú a profesionálnu úroveň všetkých štátnych, vnútropolitických, protokolárnych a zahraničných aktivít prezidenta SR). Zdôraznil zodpovednosť všetkých stupňov velenia, ktoré sa významnou mierou podieľajú na odbornom raste a profesijnom formovaní svojich podriadených.
  
Po príhovore sa na rozkaz veliteľa ČS PSR ujal slova veliaci poddôstojník útvaru, štábny nadrotmajster Ján Štefan, ktorý vyzval najlepšieho vojaka ČS PSR z hodnostného zboru mužstva a najlepšieho poddôstojníka ČS PSR vo výcvikovom roku 2013, aby vystúpili pred nastúpenú vojenskú jednotku. Starší ostreľovač 2. družstva, 2. čaty, 1. roty ČS PSR desiatnik Stanislav Štrbavý a veliteľ 2. družstva 1. čaty, 1. roty ČS PSR rotný Emil Duraj si z rúk veliteľa útvaru a náčelníka VK PSR prevzali Ďakovný list.
 
Na záver nástupu sa veliteľ ČS PSR, náčelník štábu a príslušníci VK PSR pevným stiskom ruky rozlúčili s prítomnými profesionálnymi vojakmi a zamestnancami a zaželali im pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov v novom roku.
 

Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013Posledný nástup útvaru v roku 2013

Autor: npor. Ing. Andrea Rišianová , Foto: npor. Ing. Andrea Rišianová - Dátum: 19.12.2013
Čítanosť: 4659
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share