Preskocit navigáciu

PRÍSLUŠNÍCI ČS PSR ODMENENÍ ČESTNÝM ODZNAKOM MINISTRA VNÚTRA SR


PRÍSLUŠNÍCI ČS PSR ODMENENÍ ČESTNÝM ODZNAKOM MINISTRA VNÚTRA SR

Dňa 23. februára 2021 sa v priestoroch veliteľstva Sektoru 4 vo Famaguste uskutočnil slávnostný nástup vybraných príslušníkov jednotky MS OSN UNFICYP pri príležitosti udelenia „Čestného odznaku ministra vnútra Slovenskej republiky COVID-19“. Nástup bol zrealizovaný za dodržania platných protiepidemiologických opatrení.

Veliteľ SLOVCON pplk. Ján HRIC odovzdal v mene ministra vnútra SR celkovo 6 ,,čestných odznakov“ príslušníkom jednotky SLOVCON. Medzi odmenenými boli aj 4 príslušníci útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.

Všetci odmenení príslušníci jednotky SLOVCON boli navrhnutí materskými útvarmi OS SR za nasadenie a plnenie asistenčných úloh počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19.
„Čestný odznak ministra vnútra Slovenskej republiky COVID-19“ je symbolom spoločného úsilia v boji s novodobým nepriateľom v podobe celosvetovej pandémie a zároveň symbolom vďaky za profesionálny prístup k plneniu náročných úloh v priebehu roku 2020.
Veliteľ SLOVCON v krátkom príhovore poďakoval všetkým odmeneným vojakom nie len za ich profesionálny a obetavý prístup v boji s vírusom COVID-19 ale zároveň vyzdvihol ich vzorné plnenie povinností počas nasadenia v operácii UNFICYP.

Od septembra 2020 je vo vojenskej operácii MS OSN UNFICYP nasadených 9 príslušníkov útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.


PRÍSLUŠNÍCI ČS PSR ODMENENÍ ČESTNÝM ODZNAKOM MINISTRA VNÚTRA SRPRÍSLUŠNÍCI ČS PSR ODMENENÍ ČESTNÝM ODZNAKOM MINISTRA VNÚTRA SRPRÍSLUŠNÍCI ČS PSR ODMENENÍ ČESTNÝM ODZNAKOM MINISTRA VNÚTRA SR

Autor: kpt. Ing. Boris Novotný , Foto: kpt. Ing. Boris Novotný - Dátum: 24.02.2021
Čítanosť: 812
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share