Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie výcvikového roka 2019


Vyhodnotenie výcvikového roka 2019

Vo štvrtok 6. februára sa v priestoroch Duklianskych kasární privítaním a podaním hlásenia veliteľovi sídla prezidenta SR Vojenskej kancelárie prezidenta SR plukovníkovi Norbertovi Kádekovi začal slávnostný akt vyhodnotenia činnosti útvaru za výcvikový rok 2019.

Veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec vo svojom vystúpení zhodnotil hlavné priority a úlohy útvaru plnené vo výcvikovom roku 2019.
,,Úlohy výcvikového roka 2019 Čestná stráž prezidenta SR plnila v súlade so svojim poslaním. Prioritou bolo plnenie úloh súvisiacich s prípravou a vykonávaním vojenských pôct pri zabezpečovaní štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR a zabezpečenie čestného stráženia. Hlavnou prioritou však bolo zabezpečenie inaugurácie novej prezidentky SR a dôsledná rozlúčka s prezidentom Andrejom Kiskom, ktorému skončil mandát. Celkovo útvar zabezpečil vo výcvikovom roku 699 protokolárnych aktivít“ zdôraznil na záver svojho úvodného vystúpenia veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec.

V prezentovaní vyhodnotenia činnosti útvaru za rok 2019 pokračovali ostatní funkcionári útvaru vyhodnotením jednotlivých oblastí:
I. Kontrolná činnosť ČS PSR.
II. Vyhodnotenie disciplíny a využívanie disciplinárnej praxe.
III. Vyhodnotenie priority č. 1 - zabezpečenie štátnych protokolárnych aktivít, odbornej pripravenosti, výcviku a rozvíjanie riadiacej práce.
IV. Vyhodnotenie priority č. 2 – dozorná a strážna služba, nácviky uvádzania do pohotovosti a bojovej pohotovosti, plánovací a rozhodovací proces, vševojsková príprava.
V. Vyhodnotenie priority č. 3 – plnenie úloh domáceho a medzinárodného krízového manažmentu.
VI. Personálna práca.
VII. Pozitívna prezentácia ČS PSR na verejnosti.
VIII. Finančno-ekonomické zabezpečenie.
IX. Logistika.
X. Bezpečnosť a ochrana informácií a komunikačné a informačné systémy.
XI. Zdravotnícke zabezpečenie ČS PSR.


Po jednotlivých vystúpeniach funkcionárov útvaru sa prítomným prihovoril veliteľ sídla prezidenta SR Vojenskej kancelárie prezidenta SR plukovník Norbert Kádek, ktorý sa v mene náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajora Vladimíra Šimka poďakoval všetkým príslušníkom útvaru za kvalitné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2019.

Na záver veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec poďakoval za zodpovedné plnenie úloh a oboznámil prítomných s hlavnými úlohami, ktoré nás čakajú vo výcvikovom roku 2020.

,,Aj napriek neľahkým úlohám, ktoré ČS PSR plnila vo výcvikovom roku 2019 budeme naďalej udržiavať a zvyšovať úroveň výkonu štátno-protokolárnych aktivít pre prezidenta SR. Z tohto miesta chcem vyzdvihnúť nasadenie a prácu príslušníkov logistiky útvaru, ktorí sa často neviditeľným, ale významným spôsobom podieľajú na zabezpečení úloh ČS PSR. Našou hlavnou prioritou, okrem úloh súvisiacich s prípravou a vykonávaním vojenských pôct pri zabezpečovaní štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR a zabezpečenie čestného stráženia, bude v roku 2020 aj revízia Plánu obrany a zdokonalenie štábneho a vševojskového výcviku na zabezpečenie plánovania a plnenia úloh spojených s ochranou prezidenta SR a obranou jeho sídla. Samozrejme, aj naďalej budeme úspešne pokračovať v šírení dobrého mena pani prezidentky, Čestnej stráže prezidenta SR a Ozbrojených síl SR. K tomu Vám želám najmä veľa zdravia, rodinnej pohody, elánu a dobré pracovné prostredie.“

Na záver vyhodnotenia výcvikového roka 2019 sa v priestoroch kuchynsko-jedálenského bloku uskutočnil slávnostný obed.


Vyhodnotenie výcvikového roka 2019Vyhodnotenie výcvikového roka 2019Vyhodnotenie výcvikového roka 2019Vyhodnotenie výcvikového roka 2019Vyhodnotenie výcvikového roka 2019Vyhodnotenie výcvikového roka 2019

Autor: mjr. Ing. Daniel Rubeš , Foto: slob. Miroslav Zjan - Dátum: 06.02.2020
Čítanosť: 893
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share