Vzorná reprezentácia ČS PSR počas 12. národnej púte Ordinariátu OS a OZ SR v Ríme a Vatikáne


Vzorná reprezentácia ČS PSR počas 12. národnej púte Ordinariátu OS a OZ SR v Ríme a Vatikáne
V dňoch 17. – 23. septembra sa uskutočnila národná púť Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma a Vatikánu.
 
Po dvanástykrát v histórii Ordinariátu OS a OZ SR  doputovali príslušníci ozbrojených zložiek pod vedením svojho biskupa – ordinára Mons. Františka Rábeka k hrobom apoštolov, k rímskemu pápežovi a hlave Katolíckej cirkvi, k ostatkom svojho patróna mučeníka Svätého Šebastiána, k hrobu Svätého Cyrila a tiež k hrobu pápeža Jána Pavla II., ktorý pre Slovensko a jeho ozbrojené zložky veľa urobil.

Delegácia, v ktorej bola zastúpená aj Čestná stráž prezidenta SR navštívila nielen hlavné patriarchálne baziliky v Ríme, ale aj významné historické pamiatky, čím si vojenskí profesionáli, príslušníci Policajného zboru SR, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru spolu s ich rodinnými príslušníkmi obohatili svoje duchovné a kultúrne vedomie.

Návšteva Pápežskej švajčiarskej gardy vojakov a policajtov obohatila po odbornej a profesnej stránke. V rámci prezentácie útvaru sa pútnici z ozbrojených zložiek Slovenskej republiky oboznámili s históriou švajčiarskej gardy, detailami  ich denného režimu, výcviku, ako aj s podmienkami a spôsobom regrutácie do tejto prestížnej jednotky.
 
K nepochybne najsilnejším momentom slovenských pútnikov patrila generálna audiencia u Svätého Otca. Po generálnej audiencii pútnici absolvovali významné stretnutie s jediným žijúcim slovenským kardinálom, J. E. kardinálom Jozefom Tomkom.

Posledný deň púte patril bohoslužbe, ktorú slúžil ordinár OS a OZ SR  v Bazilike svätého Klementa, v ktorej si príslušníci ozbrojených zborov uctili hrob slovanského vierozvestu Svätého Cyrila.
 
Záverečnú sv. omšu slúžil ordinár Mons. František Rábek spolu s prítomnými kňazmi v kasárňach v Klagenfurte v Rakúsku, vo vojenskom kostole zasvätenému Povýšeniu sv. kríža.
 
Každoročná púť Ordinariátu OS a OZ SR je vyvrcholením celoročného snaženia ordinára a jeho kaplánov v prostredí ozbrojených zložiek. Súčasne je príspevkom k celkovej duchovnej starostlivosti o človeka slúžiaceho v týchto zložkách.
 
Svoj domovský útvar počas 12. národnej púte Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu vzorne reprezentovali:


podplukovník Andrej TVRDOŇ

kapitán Stanislav RIŠIAN

čatár Štefan FILA

čatár Michal POTOCKÝ


Autor: kpt. Ing. Andrea RIŠIANOVÁ , Foto: Archív ČS PSR - Dátum: 25.09.2017
Čítanosť: 285
Verzia pre tlač

Skočiť na menu